Autostrada Køge Bugt, etap 1

Konstrukcje: kilka wiaduktów
Długość: 4,8 km

Zakres prac

Montaż zbrojenia

Siła ludzka

zbrojarzy 20

Nadzór

brygadzista 1

Klient

Vejdirektoratet

Główny wykonawca

Maj 2013 -
Grudzień 2014

Budowa wiaduktów
i kładek

Podczas realizacji zlecenia wykonaliśmy roboty budowlane na odcinku od Greve S do mostu Solrød S, a także przejścia dla zwierząt i mury oporowe.

Głównym zadaniem, jakie musieliśmy wykonać jako podwykonawca projektu był montaż stali zbrojeniowej.

Wiedza i
doświadczenie

Wykonując prace związane z inwestycją wykorzystaliśmy doświadczenie i wiedzę specjalistów, wspieranych przez innowacyjne rozwiązania techniczne w sektorze usług budowlanych.

Portfolio firmy – projekty zrealizowane do tej pory:

Infrastruktura 24
Konstrukcje 12
Offshore & Marine 17