Wiadukt drogowy w Svenstrup

Długość wiaduktu: 110 m + 80 m rampy
Szerokość wiaduktu: 12,4 m
Zużycie betonu: 1 950 m3

Zakres prac

Montaż zbrojenia, roboty ciesielskie, montaż ustrojów nośnych

Siła ludzka

zbrojarzy 6
cieśli 8
operator dźwigu 1

Nadzór

inżynier 1

Klient

Banedenmark

Główny wykonawca

Wrzesień 2015 -
Grudzień 2015

Przebudowa przejazdu
kolejowego i wiaduktu

Realizacja projektu obejmowała wymianę istniejącego przejazdu kolejowego nową konstrukcją, z uwzględnieniem budowy wiaduktu oraz rampy. W ramach prac odpowiadaliśmy między innymi za montaż zbrojenia, ustrojów nośnych oraz roboty ciesielskie.

Nowy wiadukt w Svenstrup powstał, aby umożliwić rozwinięcie wyższej prędkości pociągów  ze 120 km/h do 160 km/h, a także w celu skrócenia czasu podróży na trasie między Hobro a Aalborg.

Kompleksowe prace
przy projektach infrastrukturalnych

Roboty związane z montażem zbrojenia, ustrojów nośnych oraz prac ciesielskich wykonywali specjaliści z unikatowym doświadczeniem przy realizacji tego typu projektów.

Portfolio firmy – projekty zrealizowane do tej pory:

Infrastruktura 24
Konstrukcje 12
Offshore & Marine 17