Konstrukcje na trasie kolejowej TP 41

Długość : 4,8 km
Ilość wiaduktów: 12

Zakres prac

Montaż zbrojenia, roboty ciesielskie, obsługa maszyn budowlanych, montaż ustrojów nośnych

Siła ludzka

zbrojarzy 6
cieśli 4
operator żurawia 1

Nadzór

brygadzista 1

Klient

Banedenmark

Główny wykonawca

Marzec 2014 -
Sierpień 2015

Obiekty inżynierskie
Kopenhaga

W ramach realizacji wykonanych zostało 12 wiaduktów pomiędzy węzłem Ishøj a Greve Centervej, na trasie TP 41 The New Line Copenhagen – Ringsted.

Projekt zakładał wykonanie wiaduktów kolejowych i drogowych o zróżnicowanych długościach, a także przejść dla zwierząt.

Realizacja zawsze
na najwyższym poziomie

Dzięki dostosowaniu kadry specjalistów na potrzeby określonego projektu, inwestycja została wykonana w terminie, z zachowaniem najwyższych standardów jakości.

Portfolio firmy – projekty zrealizowane do tej pory:

Infrastruktura 24
Konstrukcje 12
Offshore & Marine 17