Gwiazdobloki

Stal zbrojeniowa: 392,6 ton
Beton: 3 640 m3

Zakres prac

Prefabrykacja i montaż zbrojenia, roboty ciesielskie i betoniarskie, obsługa maszyn budowlanych

Siła ludzka

zbrojarzy, cieśli, operatorów dźwigów 22
pracowników zbrojarni 25

Nadzór

Klient

Urząd Morski w Szczecinie

Główny wykonawca

2012

Prefabrykacja
gwiazdobloków

Na potrzeby realizacji projektu braliśmy udział w produkcji 2600 gwiazdobloków.

Wytworzone elementy zostały ułożone w odpowiedni sposób i stanowią warstwę ochronną Ostrogi Zachodniej falochronu osłonowego w Świnoujściu.

Kadra
złożona z ekspertów

W wykonaniu zleconych prac brał udział zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, przede wszystkim zbrojarzy, cieśli, operatorów dźwigów i pracowników zbrojarni.

Portfolio firmy – projekty zrealizowane do tej pory:

Infrastruktura 24
Konstrukcje 12
Offshore & Marine 17