Budowa wiaduktów na trasie kolejowej TP 40

Największe wiadukty:
211 m, 516 ton stali
115 m, 328 ton stali

Zakres prac

Montaż zbrojenia

Siła ludzka

zbrojarzy 12

Nadzór

brygadzista 1

Klient

Banedenmark

Główny wykonawca

Marzec 2014 -
Lipiec 2016

Budowa obiektów inżynierskich

Przy tej realizacji, na odcinku 18 km od Greve do Køge, na nowej trasie kolejowej TP 40 Kopenhaga – Ringsted wykonaliśmy 30 zróżnicowanych pod względem rozmiaru, rodzaju i konstrukcji wiaduktów, przejść dla zwierząt i ścian oporowych.

Specjaliści w realizacji
projektów

Prace związane z montażem zbrojenia były realizowane przez zespół wykwalifikowanych pracowników.

Portfolio firmy – projekty zrealizowane do tej pory:

Infrastruktura 24
Konstrukcje 12
Offshore & Marine 17