Most Masnedsund

Okres trwania budowy: 2018

ZAKRES PRAC

Wytworzenie prefabrykowanych elementów – podpór oraz przęseł.

Siła ludzka:

  • 54 Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu

Klient

Per Aarsleff A/S

Główny wykonawca

Aarsleff BIZ Sp. z o.o.

Realizacja projektu polegała na wytworzeniu prefabrykowanych elementów takich jak podpory oraz przęsła.

– Całkowita liczba przęseł: 6 o długości 33 m każde
– Całkowita liczba podpór: 5
– Ilość wbudowanego betonu: 4400 m³

Utworzona z sześciu przęseł przeprawa o długości 200 m będzie rozciągać się nad Masnedsund. Na moście o szerokości 14 m zostanie zainstalowana para torów, umożliwiających prowadzenie ruchu w obu kierunkach. Budowa mostu to jedno z zadań projektu kolejowego Ringsted–Fehmarn, obejmującego m.in. rozbudowę torów i elektryfikację linii. Przeprawa w przyszłości ułatwi połączenie z tunelem Fehmarnbelt, który zostanie zbudowany między Danią i Niemcami.

Portfolio firmy – projekty zrealizowane do tej pory:

Infrastruktura 24
Konstrukcje 12
Offshore & Marine 17