Stawy nawigacyjne

Ciężar prefabrykatów: 550 ton + 300 ton

Zakres prac

Prefabrykacja i montaż zbrojenia, roboty ciesielskie, betoniarskie, obsługa maszyn budowlanych

Siła ludzka

pracowników zbrojarni 25
cieśli 15
zbrojarzy 15
operatorów dźwigów 2

Nadzór

inżynier 1

Klient

Urząd Morski w Szczecinie

Główny wykonawca

Czerwiec 2014 -
Lipiec 2014

Obsługa zleceń
inwestorskich

W skład zadań zleconych przy tej inwestycji wchodziła budowa staw nawigacyjnych, posadowionych na ściance szczelnej w odległości 10 km od brzegu. Jako podwykonawca odpowiadaliśmy między innymi za prefabrykację i montaż zbrojenia, roboty ciesielskie i obsługę maszyn budowlanych.

Elementy fundamentów podziemnych oraz górna płyta były prefabrykowane w Polsce, w Świnoujściu.

Specjaliści i
funkcjonalne zarządzanie

W oparciu o dostępne technologie w sektorze usług budowlanych i z wykorzystaniem wiedzy doświadczonych specjalistów terminowo wywiązaliśmy się z powierzonych zadań.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Jesteśmy do dyspozycji.

Portfolio firmy – projekty zrealizowane do tej pory:

Infrastruktura 24
Konstrukcje 12
Offshore & Marine 17