Elektrownia Skærbæk – DONG

Okres trwania budowy: 2016-2017

ZAKRES PRAC

Instalacja elementów prefabrykowanych

Siła ludzka:

  • 32 Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu

Klient

Per Aarsleff A/S

Główny wykonawca

Aarsleff BIZ Sp. z o.o.

Przekształcenie elektrowni Skærbæk w nowoczesny obiekt

– Duński dostawca energii DONG przekształca istniejącą elektrownię w nowoczesny obiekt, wykorzystujący zasoby bioenergii (pellety).
– Wymiary magazynu na pellety to ok. 120 x 22 m
– Główna konstrukcja będzie wykonana z elementów prefabrykowanych (1500 m³ betonu)

Portfolio firmy – projekty zrealizowane do tej pory:

Infrastruktura 24
Konstrukcje 12
Offshore & Marine 17