Węzły w ciągu drogi ekspresowej Frederikssundmotorvejen

Liczba wiaduktów: 5
Długość: 3,8 km

Zakres prac

Montaż zbrojenia

Siła ludzka

zbrojarzy 6
operatorów dźwigów 2

Nadzór

Klient

Vejdirektoratet

Główny wykonawca

Maj 2013 -
Grudzień 2013

Budowa drogi
i mostów

Projekt obejmował budowę drogi ekspresowej na odcinku około 3,8 kilometrów, wraz z konstrukcją 5 różnych wiaduktów zlokalizowanych na całej długości drogi. Droga ekspresowa Frederikssundmotorvejen stanowi istotny łącznik obwodnicy Kopenhagi O3 z częścią obwodnicy O4.

Zakres prac, jakie wykonaliśmy przy tej inwestycji obejmował głównie usługi związane z montażem zbrojenia.

Kadra dostosowana
do potrzeb projektu

Do wykonania prac skierowaliśmy doświadczonych specjalistów, między innymi w zakresie elementów zbrojenia oraz obsługi maszyn budowlanych.

Portfolio firmy – projekty zrealizowane do tej pory:

Infrastruktura 24
Konstrukcje 12
Offshore & Marine 17