Wiadukt Terslev Skolevej, Haslev

Zakres prac

Montaż zbrojenia, roboty ciesielskie, montaż ustrojów nośnych

Siła ludzka

zbrojarzy 6
cieśli 4

Nadzór

Klient

Banedenmark

Główny wykonawca

Wrzesień 2015 -
Październik 2015

Budowa nowego wiaduktu
w Haslev

Projekt zakładał wyburzenie dotychczas istniejącego wiaduktu nad trasą kolejową oraz budowę nowej konstrukcji. Nowo powstały wiadukt posiada dwa pasy ruchu o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h. Na zlecenie głównego wykonawcy odpowiadaliśmy za prace związane z montażem zbrojenia, ustrojów nośnych oraz roboty ciesielskie.

Nowy wiadukt jest wyższy od poprzedniego o 0,8 metra, a cała konstrukcja została wykonana terminowo, z wykorzystaniem dostępnych technologii w sektorze budowlanym.

Terminowa realizacja
powierzonych zadań

W ramach zleconych prac wykonaliśmy kompleksowe usługi podwykonawcze z zakresu budownictwa infrastrukturalnego, wykorzystując przy tym wiedzę i doświadczenie naszej kadry specjalistów.

Portfolio firmy – projekty zrealizowane do tej pory:

Infrastruktura 24
Konstrukcje 12
Offshore & Marine 17