Wiadukty Karlstrup Mose

Liczba wiaduktów: 4
Długość: 145 m

Zakres prac

Montaż zbrojenia, roboty ciesielskie, obsługa maszyn budowlanych

Siła ludzka

cieśli 16
zbrojarzy 9
operatorów maszyn 4

Nadzór

inżynier 1

Klient

Vejdirektoratet

Główny wykonawca

Sierpień 2013 -
Październik 2014

Modernizacja
i budowa wiaduktów

Projekt obejmował przebudowę 2 istniejących wiaduktów oraz budowę 2 nowych, na odcinku pomiędzy Greve Strand i Solrød Strand. Inwestycja była niezbędna ze względu na rozbudowę autostrady na linii Kopenhaga – Køge.

W skład usług podwykonawczych realizowanych przy tym projekcie wchodziły między innymi montaż zbrojenia, roboty ciesielskie oraz obsługa maszyn budowlanych.

Zespół specjalistów

Najwyższy poziom realizacji projektu na każdym etapie budowy był możliwy dzięki optymalnemu wykorzystaniu wiedzy pracujących dla nas specjalistów.

Portfolio firmy – projekty zrealizowane do tej pory:

Infrastruktura 24
Konstrukcje 12
Offshore & Marine 17