Projekt Ålesund

Elementy zbrojeniowe: 501 ton

Zakres prac

Prefabrykacja i montaż zbrojenia, roboty ciesielskie i betoniarskie.

Siła ludzka

zbrojarzy, cieśli, elektryków, operatorów dźwigów 30
pracowników zbrojarni 25

Nadzór

Klient

Główny wykonawca

Czerwiec 2012 -
Sierpień 2012

Prefabrykacja i
montaż elementów

Prace które wykonywaliśmy przy realizacji tego zlecenia polegały na prefabrykacji płyt żelbetowych przeznaczonych do wykonania nabrzeża w Bergen, Norwegia.

Ålesund to portowe miasto handlowe położone na zachodnim wybrzeżu kraju w regionie Møre og Romsdal. Swoje siedziby mają tu zakłady przetwórstwa, ale jest to również cel podróży turystycznych, głównie dzięki dogodnemu połączeniu promowemu.

Pełen zakres usług
specjalistycznych

Wykonane prace obejmowały między innymi prefabrykację i montaż zbrojenia oraz obsługę maszyn budowlanych.

Portfolio firmy – projekty zrealizowane do tej pory:

Infrastruktura 24
Konstrukcje 12
Offshore & Marine 17