Oczyszczalnia ścieków Lynetten, Kopenhaga

Liczba zbiorników: 2
Objętość zbiornika:
6 000 m3

Zakres prac

Montaż zbrojenia, roboty ciesielskie

Siła ludzka

zbrojarzy i cieśli 10

Nadzór

Klient

Biofos

Główny wykonawca

Wrzesień 2015 -
Marzec 2017

Zbiorniki w
oczyszczalni ścieków

Realizacja projektu zakładała modernizację oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków Lynetten, której właścicielem jest największa spółka wodociągowa w Danii – BIOFOS. Obiekt istnieje już od 1980 roku i na przestrzeni kolejnych lat podlegał kompleksowym pracom modernizacyjnym.

W ramach usług podwykonawczych wykonane zostały prace związane z montażem dwóch nowych zbiorników, a także szereg innych robót związanych z obróbką betonu.

Specjaliści
w swoim fachu

Do realizacji usług, polegających głównie na montażu zbrojenia oraz robotach ciesielskich skierowaliśmy specjalistów, którzy w oparciu o dostępne technologie wykonali powierzone zadania.

Portfolio firmy – projekty zrealizowane do tej pory:

Infrastruktura 24
Konstrukcje 12
Offshore & Marine 17